Tema 1 Masyarakat Tempatan

| Sunday, March 14, 2010

Soalan-soalan yang berkaitan dengan tema 1

1.1 Institusi Pemerintahan

a. Huraikan Peranan Golongan Pembesar dalam Sistem Sosial zaman Tokugawa dan zaman Manchu pada abad ke 19

b.Bincangkan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan Burma sebelum kedatangan Barat

1.2 Hukum Adat, peraturan, dan undang-undang yang diamalkan setiap negeri


a. Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat Indonesia dan Vietnam sebelum kedatangan Barat


1.3 Sistem Sosial


a. Huraikan tentang agama Hindu dan Buddha yang diamalkan masyarakat tempatan di Asia pada abad ke 19

b. Huraikan peranan golongan pembesar dalam sistem sosial Zaman Tokugawa dan Zaman Manchu pada abad ke 19

c. Huraikan sistem beraja di China dan Burma sebelum kedatangan kuasa-kuasa Barat.1.4 Sistem Ekonomi


a. Bandingkan dasar tutup pintu dan buka pintu di negara China dan Jepun


b. Huraikan sistem ekonomi sara diri yang dijalankan di India dan Filipina sebelum kedatangan Barat.

0 comments:

Post a Comment